TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 427

TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 427 (rus. lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 427 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 427).

Byl zřízen rozkazem Lidového komisariátu vnitra SSSR „O využití válečných zajatců při rekonstrukci a výstavbě Kosogorského a Novotulského hutních závodů“ ze 27. 7. 1945 v centru evropské části Ruska v Tulské oblasti 193 km směrem na jih od Moskvy v lokalitě města Tula. Vznikl reorganizací 30. táborového oddělení TULSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 323 (viz). Kontingent šesti tisíc zajatců a internovaných byl přidělen ke Zvláštnímu stavebně-montážnímu útvaru 1 (rus. Osobaja stroitělno-montažnaja časť 1 nebo zkr. OSMČ-1) při Kosogorském hutním závodu 1.


  1. Dnes je Kosaja Gora administrativně-správní součástí Tuly a kombinát je akciovou společností Kosogorský hutní závod (rus. OAO Kosogorskij metallurgičeskij zavod).