TÁBOR 1-ON

TÁBOR 1-ON (rus. lager 1-ON).

Podle polských historiků tábor údajně existující v letech 1939-1941 na západě evropské části Ruska ve Smolenské oblasti několik desítek kilometrů od Smolenska a určený pro příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu a nasazené na práce na strategických stavbách Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR NKVD SSSR). V březnu 1940 byla většina několikatisícového kontingentu společně se zajatci z táborů v Ostaškově a Starobělsku popravena a pohřbena v nedalekém Katyňském lese 1. V dostupných ruských dokumentech není však tento tábor uváděn.


  1. Viz Ostaškovský tábor Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce a Starobělský tábor Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce. 

    Ještě v roce 2005 někteří ruští historici vydávají polské vojáky popravené v Katyni za oběti německé armády, před nimiž se nepodařilo internované včas evakuovat do sovětského vnitrozemí, a jiní dokonce vůbec zpochybňují existenci tohoto tábora.