DALLAG

DALLAG .

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Pečnoj.

Zřízen: podle pamětníků v roce 1937.

Zrušen: rovněž podle pamětníků v roce 1943.

Byl podřízen: v dostupných dokumentech není tento tábor uveden 1.

Nacházel se: podle pamětníků na Dálném východě v Primorském (někdy čes. Přímořský) kraji na pobřeží Japonského moře šestnáct kilometrů směrem do vnitrozemí od železniční stanice Muravjov-Amurskij (později Lazo) 2.

Správa sídlila: podle pamětníků v Kirintonu na pobřeží Japonského moře 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: nejsou známy 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva a bednářská výroba.


  1. Patrně totiž šlo pouze o táborovou jednotku náležející k táborům Dallagu z let 1929-1939 a po jeho zrušení Vladlagu (oba viz); zřejmě neměla vlastní oficiální pojmenování a proto byla označována jen jménem centrály. 

  2. Dnes opět Muravjov-Amurskij. 

    Podle pamětníků byli vězni dopravováni po moři do zátoky Kijevka (později Suzduche) a potom pěším přesunem do vnitrozemí.

  3. Dnes již zaniklá osada Kirinton na levém břehu řeky Lazovky byla mezi vězni známá také jako Pečnoj nebo Pečnoj ključ pro tamní velkopekárnu zásobující chlebem řadu táborů komplexu Dallagu; proto také zdejší tábor zřejmě opravdu byl jen jeho součástí. 

  4. Podle pamětníků bylo však v táboře průměrně 2000 vězňů.