ŠIBINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 184

ŠIBINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 184 (rus. Šibinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 184 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 184).

Je uveden ve výkazech z 8. 6. 1945 s dislokací v Litevské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Litevská republika; lit. Leituvös Respublika) 1 a zřejmě byl určen především pro Němce z území někdejšího východního Pruska a pro internované místní litevské obyvatele. Další záznam je z 10. 4. 1946.


  1. Přesné místo dislokace neznáme; pojmenování neodpovídá žádnému známému litevskému místnímu jménu.