DALLAG

DALLAG.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Sambovaja.

Zřízen: podle pamětníků v roce 1937.

Zrušen: rovněž podle pamětníků v roce 1943 1.

Byl podřízen: v dostupných dokumentech není tento tábor uveden 2.

Nacházel se: podle pamětníků na Dálném východě v Primorském (někdy čes. Přímořský) kraji na břehu Japonského moře 3.

Správa sídlila: podle pamětníků v zátoce Sambovaja (dnes osada Cukanovaja).

Oficiálně udávané počty vězňů: nejsou známy 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: solení a nakládání ryb do sudů 5.


  1. Podle pamětníků byly vězni opuštěné prostory až do roku 1957 využívány pro pomocné provozy Dalmortransu. 

  2. Obdobně jako u Dallagu v Kirintonu šlo totiž patrně pouze o táborovou jednotku náležející k táborům Dallagu z let 1929-1939 a po jeho zrušení Vladlagu (oba viz); tábor zřejmě neměl vlastní oficiální pojmenování a proto byl označován shodně jako centrála. 

  3. Podle pamětníků byli vězni dopravováni vlakovými transporty do Nachodky a odtud po moři podél pobřeží do zátoky Sambovaja. 

  4. Podle pamětníků bylo však v táboře průměrně 4000 vězňů. 

  5. Zhotovovaných vězni.