ŠACHTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 182

ŠACHTSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 182 (rus. Šachtinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 182 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 182).

Byl dislokován na jihu evropské části Ruska v Rostovské oblasti šedesát kilometrů severovýchodně od Rostova na Donu v lokalitě hornického města Šachty. Vznikl zřejmě sloučením Šachtského přijímacího a rozřaďovacího tábora č. 139 (rus. prijomno-peresylnyj lager № 139) dislokovaného v ukrajinském městě Tokmak 1 a Ljuksemburského 2 přijímacího a rozřaďovacího tábora č. 280 (rus. prijomno-peresylnyj lager № 280) dislokovaného v městě Šachty, zřízených koncem léta 1943 vzápětí po osvobození lokality z německé okupace a určených pro válečné zajatce zadržené Rudou armádou v oblasti bojové činnosti vojsk Jižního frontu. Zpočátku byl umístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce; tentokrát v něm byli soustředěni naopak zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci. V prvních letech byla v táboře velká úmrtnost: jen v lednu 1945 z téměř deseti tisíc zajatců a internovaných zemřelo 631 a během prvních dvaceti dnů února dalších 474. Zajatci a internovaní obnovovali těžbu v Němci zatopených místních uhelných dolech a opravovali zničená důlní zařízení. Táborová oddělení byla rozmístěna přímo u důlních závodů. Část kontingentu pracovala pro Hlavní správu vojenské průmyslové výstavby při Radě lidových komisařů SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vojenno-promyšlennym stroitělstvom pri Sovetě narodnych komissarov SSSR nebo zkr. Glavvojenpromstroj pri SNK SSSR) na obnově Rostova na Donu. Rozkazem Ministerstva vnitra SSSR č. 00642 z 20. 10. 1950 byl přeměněn na TÁBOR SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 182 (viz) 3.


  1. V Záporožské oblasti. 

  2. Původ pojmenování neznáme. Patrně šlo o název některého dolu. 

  3. Ještě v roce 1952 němečtí zajatci stavěli otočný most u ústí řeky Don do Azovského moře; dodnes nebyl opravován.