ŠADRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 514

ŠADRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 514 (rus. Šadrinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR No 514 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR No 514).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Šadrinsk.

Byl dislokován v jihozápadní Sibiři na severu Kurganské oblasti 129 km od Kurganu v starobylém ruském městě Šadrinsk na řece Iseť. V zveřejněných dochovaných dokumentech je poprvé uváděn na jaře 1945. Vznikl však zřejmě již dříve z ŠADRINSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (viz). Zajatci a internovaní pracovali na těžbě dřeva.