ČULYM

ČULYM.

Jako tábory „na Čulymu“ označují pamětníci zpočátku tábory a později pracovní osady (rus. trudovoje poselenije) na dolním a středním toku stejnojmenné řeky v dnešní Tomské oblasti v Teguldětském okresu. Byly budovány v letech 1930-1931 pro kulacké rodiny násilně přesídlené z jihu tehdejšího Západosibiřského kraje (z dnešních jižních území Krasnojarského kraje) nejprve do osady Makovskoje na řece Keť v Jenisejském okresu a odtud postupně rozmisťované do dalších málo osídlených severních okresů 1. Několik osad vzniklo dál po proudu směrem na sever u ústí do Čulymu řeky Čičkajul (n. Čičke-Jul) a byly rovněž označovány pouze jako tábory nebo pracovní osady „na Čičkajulu“.


  1. Viz Makovka. 

    O nucených přesídlencích viz Amguňlag pozn. 2 a o kulackém přesídlení viz Kurgan-Ťube pozn. 3.