ČULSKAJA GAR

ČULSKAJA GAR (čes. dosl. Čulské spáleniště).

Podle této lokality na západě dnešního Krasnojarského kraje v Tjuchtětském okresu byl nazýván zpočátku tábor a později pracovní osada (rus. trudovoje poselenije) kulackých rodin přesídlených na jaře 1930 z jihu tehdejšího Západosibiřského kraje na neosídlený sever nejprve do osady Makovskoje na řece Keť v Jenisejském okresu a postupně rozmisťovaných do dalších severních okresů 1.


  1. Viz Makovka. 

    O nucených přesídlencích viz Amguňlag pozn. 2 a o kulackém přesídlení viz Kurgan-Ťube pozn. 3.