ČUKOTSTROJLAG

ČUKOTSTROJLAG (zkr. z rus. Čukotskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Čukotský nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Čukotstroja; Čukotskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITLa); Lagernoje otdělenije (LO) Čukotstroja.

Zřízen: 20. 9. 1949.

Zrušen: 29. 6. 1956.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 1 a v letech 1953─1957 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na území Magadanské oblasti v Čukotském autonomním okruhu.

Správa sídlila: na jižním okraji polostrova Čukotka v osadě Egvekinot v zálivu Kříže.

Oficiálně udávané počty vězňů: 22. 5. 1951 6988; 15. 7. 1952 6450 2; 1. 8. 1953 4853.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba přístaviště v zálivu Kříže u zdejší osady; stavba Dieselovy elektrárny v nedalekém Egvekinotu rovněž na pobřeží zálivu Kříže; stavba Egvekinotského přístavu; stavba školy v osadě v zálivu Kříže; stavba letiště v Egvekinotu; stavba elektrického vedení vysokého napětí záliv Kříže─Iultin 3; stavba silnice Egvekinot─Iultin; práce na dole Iultin; stavba Iultinského důlního kombinátu; stavba Iultinské ústřední elektrárny; práce v úpravně dolu Iultin; práce na dole Poljarnyj 4; výroba wolframového koncentrátu.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. 333 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

  3. Osada Iultin leží severním polárním kruhem na břehu řeky Iultinky na jihozápadním okraji Čukotského poloostrova nedaleko Čukotského moře. 

  4. Osada Poljarnyj leží na západním břehu Zálivu Kříže.