2. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO IVDĚLLAGU

[Druhé] 2. SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO IVDĚLLAGU (rus. 2-j otdělnyj lagernyj punkt IVDĚLLAGa nebo zkr. 2-j OLP IVDĚLLAGa).

Další oficiálně používané označení: Losinyj.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Osinovaja (šlo zřejmě o místní název zkomolený vězněnými Povolžskými Němci) nebo Samalag.

Patřilo do skupiny táborů na severním Uralu ve Sverdlovské oblasti asi šedesát kilometrů jižně od obce Nikito-Ivdělskoje (později Ivděl a od roku 1943 město) v lokalitě železniční stanice Losinyj 1. Bylo vzdálené asi sedm kilometrů od železnice a sestávalo z mužského tábora, ženského baráku, baráku pro odsouzené pachatele kriminálních činů, ošetřovny a střediska pro duševně choré (rus. psichopunkt); celkový kontingent vězňů byl podle pamětníků asi 800 vězňů (z toho 300 žen) a všichni byli zaměstnáni těžbou dřeva nebo stavbou a údržbou lesní úzkorozchodné železnice. Později byl zřízen samostatný ženský tábor rozmístěný v lokalitě sousední železniční stanice Sama 2 a nedaleké osady Děněžkino; vězenkyněmi byly Němky z Povolží a pracovaly v táborové zemědělské výrobě 3. Viz IVDĚLLAG.


  1. Dnes osada Losinoje; součástí municipálního útvaru město Ivděl. 

  2. Dnes obec Staraja Sama; součást municipálního útvaru město Ivděl. 

  3. Viz Kamenlag z let 1942-1944 pozn. 2.