ČUDINOVKA

ČUDINOVKA.

Pouze takto označují ukrajinští a polští pamětníci tábor na jihozápadní Sibiři v Novosibirské oblasti. Patrně šlo o vesnici Čudinovo v dnešním Masljaninském okresu až na jihu oblasti na hranicích Altajského kraje a tábor byl součástí BARNAULSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 128 (viz). Údajně se nalézal na místě bývalé nápravněpracovní kolonie z počátku třicátých let.