STAVBA 247 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 247 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 247 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 247.

Zřízena: 31. 1. 1949 přejmenováním STAVBY 859 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na KUZNĚCLAG (viz).

Byla podřízena: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézal se: na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti.

Správa sídlila: v městě Čeljabinsk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 7774; 1. 1. 1951 9578; 1. 1. 1952 5627; 1. 1. 1953 13163; 1. 5. 1953 9274.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 247 (kombinát Ministerstva středního strojírenství SSSR [rus. Ministěrstvo sredněgo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MSM SSSR]); stavba tepelné elektrárny pro Mendělejevovy chemické závody; stavba silnic a železničních tratí; stavba objektů 933 a 943; stavba elektrického vedení vysokého napětí od Ufalejské rozvodny k Južnouralské správě Glavgorstroje 2; hloubení měděného dolu; stavba objektu 950; práce na šachtě Pioněrskaja; práce ve vápencovém lomu; bytová výstavba v Karabaši 3; stavba přepadu na přehradě na jezeře Kasli 4; výstavba Kasliské elektrárny 5; stavba zkušebního bloku v kombinátu 817 vyrábějícího plutonium pro jaderné hlavice; generální údržba a částečná rekonstrukce chemičky; stavba administrativní budovy a kasáren pro zvláštní jednotky Hlavní správy vnitřní ochrany Ministerstva státní bezpečnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vnutrenněj ochrany Ministěrstva gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR nebo zkr. GUVO MGB SSSR) dislokované na kombinátu 817 6, práce na Jurjuzaňské pile 7; práce na stavbě p. schr. 101; práce v dřevozpracujícím kombinátu; těžba dřeva; stavba závodu na výrobu škvárových tvárnic v Čeljabinsku; výstavba  Jihouralské tepelné elektrárny; bytová a komunální výstavba; práce v Potaninské cihelně.


  1. V městě Čeljabinsku v letech 1941─1960 sídlily také správy dalších táborů: 1941─1943 Bakallagu, 1943─1947 Nápravněpracovního tábora Čeljabmetallurgstroje, 1947─1951 Čeljablagu, 1949 Stavby 859 s nápravněpracovním táborem, 1953─1960 Kuzněclagu a 1955 Makarlagu (všechny viz). 

  2. Od města Ufalej k městu Južnouralskij. 

  3. V Karabaši na severu Čeljabinské oblasti je nestarší ruský závod na tavení mědi; po poklesu výroby koncem devadesátých let došlo v roce 2002 k novému dynamickému rozvoji. 

  4. Dochovaný záznam neuvádí zda šlo o Velká Kasli (rus. Bolšije Kasli) nebo Malá Kasli (rus. Malyje Kasli). 

  5. V městě Kasli. 

  6. Viz Bělozerské táborové oddělení pozn. 2. 

  7. Zřejmě v dodnes prosperujícím Jurjuzaňském lesním hospodářství (rus. Jurjuzanskij leschoz).