STAROSELLAG

STAROSELLAG (zkr. z rus. Staroselskoje lagernoje otdělenije [LO] neboli čes. Staroselské táborové oddělení).

Zřízen: 21. 10. 1954 z táborového oddělení 1. Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Ministerstva vnitra SSSR v Kostromské oblasti (rus. lagernoje otdělenije 1. Otděla ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Kostromskoj oblasti nebo zkr. LO 1 OITK UMVD SSSR po Kostromskoj obl.).

Zrušen: 21. 4. 1955.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a 2. 2. 1955 byl předán Hlavní správě speciálních staveb Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije specialnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVSPECSTROJ) 1.

Nacházel se: na severovýchodě Ruska v Kostromské oblasti.

Správa sídlila: v městě Kostroma 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 17. 12. 1954 290; 3. 3. 1955 405.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 591.


  1. Ruští historici upozorňují na nesoulad záznamů v různých dochovaných dokladech. Podle jiných pramenů byl prý totiž Starosellag předán Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR); jenže v seznamu převáděných táborů není uveden. Zůstane zřejmě nikdy nezpodpovězenou otázkou, zda šlo pouze o důsledek byrokratického šlendriánu nebo o záměrné znesnadňování orientace v neustálé reorganizaci sovětského penitenciárního systému. Obojí vysvětlení je však nepochybně skličující. 

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu Staroselského táborového oddělení. Patrně bylo pojmenováno podle rozmístění poblíž již zaniklé obce Staroselje asi 120 km západně od Kostromy v sousední Jaroslavlské oblasti (dnes letiště Rybinsk-Staroselje).