ČKALOVOVO NALEZIŠTĚ

ČKALOVOVO NALEZIŠTĚ (rus. priisk imeni Čkalova) 1.

Takto označují pamětníci jeden ze skupiny pěti táborů na zlatonosných nalezištích Čaj-Urjanské báňské správy (rus. Čaj-Urjinskoje gornopromyšlennoje upravlenije nebo zkr. ČUGPU) Dalstroje v údolí řeky Čaj-Urja v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti asi 600 km severně od Magadanu v dnešním Susumanském okresu západně od NĚKSIKANU (viz) 2. Patřil do 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a později zřejmě do ZAPLAGU (viz); jeho součástí bylo obří plovoucí rypadlo 3.


 1. Valerij Čkalov (1904-1938) byl legendární sovětský dálkový letec; byl vyznamenán řádem Hrdiny Sovětského svazu. 

 2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

 3. V seznamu koncentračních táborů v SSSR, zpracovaném ruskými historiky B. Jakovlevem a A. Burcevem a zveřejněném v Mnichově v roce 1955, je tábor nesprávně lokalizován do údajné vesnice Čkalově pouze patnáct kilometrů severně od Magadanu. 

  Většinu podkladů pro seznam sice tehdy autoři získali od bývalých vězňů, kteří se vrátili z táborů teprve v první polovině padesátých let, přesto však mnohé informace byly nepřesné nebo alespoň zkomolené, zejména když šlo o svědectví pocházející zřejmě až z druhé ruky. Obdobně nepřesně jsou v Jakovlevově a Burcevově seznamu zaznamenány také Susuman a tábory ze susumanské lokality na nalezišti Čelbaňa a na nalezišti Komsomolec (všechny viz).

  Podle Jakovlevem a Burcevem zaznamenaných výpovědí pamětníků byl v lokalitě také tábor s 470 vězenkyněmi. Obyvateli vesnice byl 200 politických vyhnanců pracujících v kolchozu.

  O kolchozech viz Kamenlag pozn. 1.

  Těžba na Čkalovově nalezišti dodnes pokračuje.