SOKOLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 193

SOKOLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 193 (rus. Sokolskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 193 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 193).

Je uveden v dochovaných výkazech z 1. 11. 1944. Byl dislokován na severu Ruska ve Vologodské oblasti 32 km severovýchodně od Vologdy v městě Sokol a byli v něm soustředěni zejména zajatí Němci a maďarští a rumunští vojáci 1. Pracovali zřejmě v místním papírenském závodě. Byl zmíněn rovněž ve výkazech z 10. 4. 1946.


  1. Koncem devadesátých let byly na městském hřbitově objeveny hromadné hroby německých zajatců a na jejich místě vztyčen památník.