SMELANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 186

SMELANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 186 (rus. Smělanskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 186 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 186).

Je zmíněn ve výkazech z dubna 1946. Nacházel se v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Čerkaské oblasti necelých třicet kilometrů jihozápadně od Čerkassů (dnes ukr. Čerkasi) v městě Směla (dnes ukr. Smila). Za druhé světové války bylo město okupováno německou armádou. Tábor byl umístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce. Tentokrát v něm však byli soustředěni zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci a internovaní příslušníci některých dalších národů.