ČISŤUŇLAG

ČISŤUŇLAG (zkr. z rus. Čisťuňgskij ozdorovitělnyj lager neboli čes. Čisťuňgská táborová ozdravovna [dosl. ozdravný tábor]).

Další oficiálně používané označení: Čisťuňgskij invalidnyj ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízen: 27. 5. 1946 z Čisťuňgského táborového oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Altajském kraji (rus. Čisťuňgskoje lagernoje otdělenije Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Altajskomu kraju nebo zkr. Čisťuňgskoje LO UITLK UMVD po Altajskomu kr.) 1.

Zrušen: 23. 4. 1951 přeměněním znovu na táborové oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Altajském kraji (rus. lagernoje otdělenije Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Altajskomu kraju nebo zkr. LO UITLK UMVD po Altajskomu kr.).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 23.9. 1950 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Altajském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Altajskomu kraju nebo zkr. UITLK UMVD po Altajskomu kr.).

Nacházel se: v jihozápadní Sibiři na území Altajského kraje.

Správa sídlila: jihozápadně od Barnaulu v obci Topčicha 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1947 4569; 1. 1. 1948 4100; 1. 1. 1949 4567; 1. 1. 1950 4050; 30. 10. 1950 4492 3.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: rostlinná a živočišná výroba: v roce 1950 hospodařil Čisťuňlag na 27 207 ha zemědělské půdy (z toho 19265 ha orné) a v živočišné výrobě měl 2630 kusů hovězího dobytka, 6948 vepřového dobytka a 1071 koní.


  1. Rozkazem Ministerstva vnitra SSSR z 27. 5. 1946 byla zřízena síť táborových ozdravoven: tvořily ji Čisťunlag, Mědvěžjegorlag, Olchovlag, Solikamozdorlag a táborová ozdravná oddělení v Karlagu, Siblagu, Těmlagu a Volgolagu (všechny viz) a speciální střediska ve všech nápravněpracovních táborech a nápravněpracovních koloniích Hlavní správy nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR). Následujícím rozkazem z 19. 11. 1946 byly tyto „ozdravovny“ přejmenovány na nápravněpracovní tábory pro invalidy (rus. invalidnyje ispravitělno-trudovyje lagerja [ITL]) a určeny pro soustřeďování dlouhodobě práce neschopných vězňů. 

  2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván možná podle umístění některého tábora u obce Čisťuňka rovněž jihozápadně od Barnaulu.. 

  3. Z toho 1847 žen.