SKRIVERSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 291

SKRIVERSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 291 (rus. Skriverský lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 291 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 291).

V dosud známých dokumentech je poprvé zmiňován 10. 4. 1946. Byl dislokován na západě Lotyšské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Lotyšská republika; lot. Latvijas Republika) v lokalitě železniční stanice Skriveri nedaleko Dviny (lot. Daugava). Byli v něm soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci; mezi internovanými byli především Poláci. Je uveden rovněž v dokumentech z  17. 3. 1947.