SJASSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 213

SJASSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 213 (rus. Sjasskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 213 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 213).

Je uveden v dochovaných dokumentech z 1. 11. 1944. Byl dislokován na severozápadě evropské části Ruska v Leningradské oblasti 140 km východně od Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad) sedm kilometrů od železniční stanice Lungači v osadě (dnes město) Sjasstroj. Kromě jiných měl táborová oddělení v nedalekém Volchově 1 a v 86 km severovýchodně vzdáleném Svirstroji 2. Zpočátku v něm byli soustředěni především příslušníci polské armády převezení po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu a Finové zajatí za první finsko-sovětské války následující krátce nato v letech 1939-1940. Později přibyli internovaní obyvatelé z území západní Ukrajiny a Běloruska a ze Sovětským svazem tehdy anektovaných pobaltských zemí. V Sjasstroji byla současně filiálka zvláštní nemocnice č. 1114 (rus. specialnyj gospital № 1114 nebo zkr. specgospital № 1114) pro válečné zajatce. Na jejím hřbitově je pochováno 1244 zajatců a internovaných. Tábor je uveden ještě ve výkazech k 1. 1. 1949.


  1. Viz Volchovlag. 

  2. Viz Svirlag.