ČESNOKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 36

ČESNOKOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 36 (rus. Česnokovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 36 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 36).

Byl zřízen v roce 1945 v jihozápadní Sibiři v Altajském kraji se sídlem nedaleko Barnaulu ve městě Česnokovka (dnes Novoaltajsk) 1 vzdáleném 3500 km východně od Moskvy. V táboře bylo umístěno kolem 3000 japonských vojáků a internovaných příslušníků různých národností; pracovali pro Sibstrojpuť na stavbě místní železniční sítě a podél budované trasy bylo rozmístěno pět táborových oddělení. Tábor patřil mezi padesát sibiřských táborů zajatců a internovaných s vysokou úmrtností; při kontrole počátkem roku 1946 bylo z 2818 zajatců a internovaných jen za třetí dekádu ledna nahlášeno 22 úmrtí a v první dekádě následujícího měsíce dalších 39. Proto byl tábor ještě téhož roku zrušen a zajatci a internovaní převedeni patrně do nedalekého BARNAULSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 128 (viz).


  1. Město leží na pravém břehu řeky Oby proti Barnaulu rozprostírajícímu se na levém břehu; obě města jsou dnes spojena automobilovým mostem.