ČERNOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 52

ČERNOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 52 (rus. Černovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 52 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 52).

Byl zřízen v roce 1945 ve východní Sibiři v Zabajkalí na severu Čitské oblasti v osadě Černovo (někdy uváděna jako Černovskij) 1 a byl určen pro zajaté německé a později také japonské vojáky a zřejmě pro internované Poláky a Ukrajince a příslušníky dalších národů. V roce 1948 byl zrušen. Viz rovněž ČITALAG.


  1. Dnes součást Čity.