ČERNOISTOČLAG

ČERNOISTOČLAG (zkr. z rus. Černoistočinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] nebo čes. Černoistočinský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Černoistočenskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízen: 25. 8. 1942 pro invalidy a práceneschopné převedené z TAGILLAGU (viz).

Zrušen: 15. 4. 1943 reorganizováním na samostatné táborové oddělení (rus. samostojatělnoje lagernoje otdělenije [LO]) TAGILLAGU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR).

Nacházel se: na středním Uralu na území Sverdlovské oblasti.

Správa sídlila: severně od Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) ve Visimském okrese v obci Černoistočinsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 30. 11. 1942 874; 1. 1. 1943 1541; 1. 2. 1943 1610; 1. 4. 1943 1542.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: dřevozpracující výroba; práce v lese; rybolov; výroba cihel; košikářská výroba; zhotovování oděvů a obuvi; výroba láptí 1; práce v strojírenských opravnách; sběr lesních plodin.


  1. Původně mužické lýčené střevíce. V sovětské epoše z hadrů a provázků.