ČERNOGORLAG

ČERNOGORLAG (zkr. z rus. Černogorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Černogorský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Černogorskstroj.

Zřízen: 10. 11. 1950.

Zrušen: 9. 6. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 6. 10. 1951 Hlavní správě táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu umělých tekutých paliv Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR); od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: v jižní Sibiři na území Krasnojarského kraje a Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace) 1.

Správa sídlila: na úpatí Západního Sajanu v městě Černogorsk 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 2. 1951 1951; 1. 1. 1952 6183; 1. 1. 1953 6388; 10. 5. 1952 5939; 15. 3. 1953 11367; 15. 5. 1953 6388.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Černogorského závodu na hydrogenaci pryskyřice; stavba teplárny; výroba montovaných dřevěných baráků 3; práce v cihelně; práce v opravárenském závodě; stavba domu kultury (sic!); práce v kamenolomu; práce v projekční kanceláři Gidroněftěstroje; hloubení Nazarovského uhelného povrchového dolu 4; práce v zemědělství; těžba dřeva.


  1. Na území Chakaské autonomní oblasti bylo v různých dobách v letech 1944─1953 rozmístěno celkem šest nápravněpracovních táborů. 

  2. V letech 1947─1948 rovněž sídlo správy Chakasslagu (viz). 

  3. V sovětské stavební praxi baráky představovaly provizorní objekty pro ubytování většího počtu vojáků, dělníků nebo vězňů. 

  4. U osady Nazarovo.