ČERNIGOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 177

ČERNIGOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 177 (rus. Černigovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 177 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 177).

Vznikl v roce 1944 na severu Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Černigovské oblasti (ukr. Černihivska oblast) v lokalitě oblastního centra Černigov (ukr. Černihiv).

Tábor byl určen pro zajaté Němce a společně s Německem bojující rumunské a maďarské vojáky a pro internované Poláky a Ukrajince; vykonávali práce pro Lidový komisariát (později Ministerstvo) bytové výstavby SSSR (rus. Narodnyj komissariat [Ministěrstvo] graždanskogo žiliščnogo stroitělstva SSSR nebo zkr. Narkomgraždanžilstroj [Mingraždanžilstroj] SSSR) na obnově Černigova. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1947; mnozí váleční zajatci z druhé světové války byli již repatriováni ze Sovětského svazu zpět do zemí jejich původu a proto byl tábor patrně brzy potom zrušen a internovaní většinou převedeni do „normálních“ nápravněpracovních táborů.