RAJČICHINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 19

RAJČICHINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 19 (rus. Rajčichinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 19 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 19).

Byl zřízen v roce 1946. Nacházel se na Dálném východě v Chabarovském kraji (dnes území Amurské oblasti) a správa sídlila východně od Blagoveščenska v lokalitě města Rajčichinsk. Tábor by umístěn zřejmě v prostorách po DÁLNĚVÝCHODNÍM TÁBORU HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 3 (viz) původně až do začátku druhé světové války využívaných RAJČICHLAGEM (viz). Zajatci a internovaní pracovali v uhelných dolech. Tábor patřil mezi padesát sibiřských táborů zajatců a internovaných se značnou úmrtností a při kontrole počátkem roku 1946 bylo nahlášeno jen za třetí dekádu ledna z 10820 zajatců a internovaných 38 úmrtí a hned v první dekádě následujícího měsíce z 10702 dalších 43. Byl zrušen patrně v roce 1949.