ČEREPOVECLAG

ČEREPOVECLAG (zkr. z rus.Čerepoveckij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Čerepovecký nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 27. 9. 1940.

Zrušen: 28. 6. 1941.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) do 26. 2.. 1941; Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR) do 15. 5. 1941 a potom Hlavní správě táborů výstavby hutního průmyslu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu predprijatij čjornoj metallurgii Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. ULSPČM NKVD SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska na území Vologodské oblasti.

Správa sídlila: u ústí Volho-baltského průplavu ze severu do Rybinské vodní nádrže v městě Čerepovci.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1941 997; 1. 7. 1941 4821.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Čerepoveckého hutního kombinátu; stavba silnic a železniční tratě; stavba vodovodu; stavba dřevozpracujícího závodu a strojíren; bytová a komunální výstavba, práce v lese a v zemědělství.