ČEREMCHOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 31

ČEREMCHOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 31 (rus. Čeremchovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 31 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 31).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Čeremchovlag.

Byl zřízen koncem roku 1945 ve východní Sibiři v Irkutské oblasti v lokalitě města Čeremchova; jde o centrum Irkutské uhelné pánve vzdálené 120 km severozápadně od Irkutska. Podle historiků šlo o „malý“ tábor – tvořilo ho „jen“ necelých deset tisíc zajatců (především japonských vojáků). Patřil mezi padesát sibiřských táborů zajatců a internovaných s vysokou úmrtností; při kontrole počátkem roku 1946 bylo z 8458 zajatců a internovaných jen za třetí dekádu ledna nahlášeno 88 úmrtí a v první dekádě následujícího měsíce dalších 58; přesto byl v březnu téhož roku posílen kontingentem z likvidovaného TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 8 (viz). O rok později v červnu 1947 byl však tábor zrušen a kontingent předislokován tentokrát do IRKUTSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 32. Dnes je v lokalitě Čeremchova vojenská základna s hřbitovem chemických zbraní.