ČEREMCHOVO

ČEREMCHOVO.

Pouze takto nazývají někteří pamětníci tábor v lokalitě stejnojmenného města ve východní Sibiři v dnešní Irkutské oblasti asi 130 km severozápadně od Irkutsku. Podle pamětníků šlo o táborové oddělení BAMLAGU 1.


  1. Vězni patrně pracovali na výstavbě místní pobočné tratě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) 1; o BAMu viz Amguňlag pozn. 5.