ČERDAKLAG

ČERDAKLAG 1.

Další oficiálně používaná označení: Lagernoje otdělenije (LO) pri sovchoze Sakko i Vancetti; Lagernoje otdělenije (LO) sovchoza Sakko i Vancetti; Lagernoje otdělenije (LO) sovchoza im. Sakko i Vancetti (čes. Táborové oddělení při sovchozu Sacca a Vanzettiho n. Táborové oddělení sovchotu Sacca a Vanzettiho) 2.

Zřízen: 6. 1946.

Zrušen: 29. 4. 1953 předáním táborových jednotek Odboru nápravněpracovních kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Uljanovské oblasti (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji SSSR po Uljanovskoj oblasti nebo zkr. OITK UMJu po Uljanovskoj obl.).

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR) a od 30. 9. 1948 Vorkutlagu; od 10. 2. 1950 Hlavní správě zásobování vojenských sil Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vojennogo snabženija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUVS MVD SSSR); později Správě zásobování vojenských sil Ministerstva vnitra SSSR (rus. Upravlenije vojennogo snabženija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UVS MVD SSSR) a konečně Odboru nápravněpracovních kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Uljanovské oblasti.

Nacházel se: ve středním Povolží na území Uljanovské oblasti 3.

Správa sídlila: zpočátku v obci (dnes město) Čerdakly (dnes administrativní centrum Čerdaklinského okresu) 4 a později ve výhybně (dopravně) na 189 km Ufimské železnice.

Oficiálně udávané počty vězňů: 6. 1946 1832; 1. 1. 1947 2120; 1. 1. 1948 2376; 1. 1. 1949 2369; 1. 1. 1950 2121; 1. čtvrtletí 1953 983; 9. 5. 1953 375.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: zemědělské práce; stavební činnost.


 1. Zřejmě šlo o zkratku ze slov Čerdakelský tábor (rus. Čerdaklinskij lager). 

 2. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

  Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.

  Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti byli američtí dělníci italského původu a příslušníci anarchistického hnutí v USA, kteří byli obžalování z vraždy a po nepříliš přesvědčivém procesu v roce 1927 popraveni; pro světové levicové síly se stali nespravedlivě odsouzenými mučedníky.

  Podle Sacca a Vanzettiho bylo v Sovětském svazu pojmenováno mnoho podniků a různých zařízení.

 3. Vedení sovchozu Sacca a Vanzettiho sídlilo asi 15 km od Uljanovsku mezi železničními stanicemi Čerdakly a Verchňaja Časovňa. Sovchoz měl čtyři oddělení rozmístěná v okolních obcích; první tábor byl zbudován v roce 1944 nuceně pracovně nasazenými (mobilizovanými) občany SSSR německé národnosti a tvořily ho převážně obří zemljanky každá pro 200 lidí. 

  V někdejším oddělení v obci Okťabrskoje je dnes školní středisko Uljanovské státní zemědělské akademie (rus. Uljanovskaja gosudarstvennaja selskochozjastvennaja akaděmija nebo ukr. UGSChA).

 4. Dnes jsou Čerdakly městem s dvanácti tisíci obyvatel; v jeho okolí jsou populární letoviska.