ČELJUSKIN

ČELJUSKIN.

Tábor na stejnojmenném zlatonosném nalezišti na dolním toku říčky Chatyngnach nedaleko jejího ústí do řeky Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě ve východní části Magadanské oblasti v současném Jagodnojském okresu 1 v  sousedství tábora u osady CHATYNNACH (viz). Naleziště spravovala zřejmě Severní báňská správa (rus. Severnoje gornorudnoje upravlenije nebo zkr. SGRU) Dalstroje a tábor náležel SEVVOSTLAGU (viz) 2. V padesátých letech přešel do SEVLAGU (viz). Od konce devadesátých let je lokalita neobydlená. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Tábor zřejmě však nebyl nazván podle ruského mořeplavce Semjona Čeljuskina, žijícího počátkem osmnáctého století, ale pravděpodobně až podle sovětského parníku nesoucího jeho jméno, který v únoru 1934 ztroskotal uprostřed zamrzlého Čukotského moře a byl rozdrcen ledem a jeho posádka strávila dva měsíce na ledové kře uprostřed Severního ledového oceánu. Takže nejspíš původně šlo o hořkou vězeňskou tvořivost. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.