ČELJABLAG

ČELJABLAG (zkr. z rus. Čeljabinskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Čeljabinský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 22. 5. 1947 přejmenováním NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA ČELJABMETALLURGSTROJE (viz) 1.

Zrušen: 6. 10. 1951.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 13. 10. 1950 Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Čeljabinské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Čeljabinskoj nebo zkr. UITLK UMVD po Čeljabinskoj obl.).

Nacházel se: na jižním Uralu na území Čeljabinské oblasti.

Správa sídlila: v městě Čeljabinsku 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1948 15352; 1. 1. 1949 15343; 1. 1. 1950 13644.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v trustu Čeljabmetalllurgstroj 3.


  1. Zřejmě v důsledku převedení v dubnu tohoto roku Čeljabmetallurgstroje ze správy Ministerstva vnitra SSSR (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl SSSR nebo zkr. MVD SSSR) do správy „civilního“ Ministerstva těžkého strojírenství SSSR (rus. Ministěrstvo tjažologo mašinostrojenija SSSR nebo zkr. MTS SSSR). 

  2. V městě Čeljabinsku v letech 1941─1960 sídlily rovněž správy dalších táborů: 1941─1943 Bakallagu, 1943─1947 Nápravněpracovního tábora Čeljabmetallurgstroje, 1949 Stavby 859 s nápravněpracovním táborem, 1949─1953 Stavby 247 s nápravněpracovním táborem, 1953─1960 Kuzněclagu a 1955 Makarlagu (všechny viz). 

  3. Trust působil až do počátku devadesátých let; v roce 1992 se rozpadl na několik akciových společností – například na Prokatstroj (čes. [dosl.] stavby válcoven), Koksochimstroj (čes. [dosl.] stavby koksárenských provozů), Stalstroj (čes. [dosl.] stavby ocelárenských provozů), Promstroj (čes. [dosl.] průmyslové stavby) 1-6, Zavodstroj (čes. [dosl. snad] stavby továrenských provozů), Ferrostroj (čes. [dosl. snad] stavby železáren) nebo na Čeljabinský kombinát stavebních materiálů a výrobků (rus. Čeljabinskij kombinat stroitělnych matěrialov i izdělij); dnes již mnohé z těchto společností zanikly.