ČELJABINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 102

ČELJABINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 102 (rus. Čeljabinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 102 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 102).

Je zmíněn v dochovaných záznamech z 1. a 28. dubna 1945 o přibytí transportů internovaných Poláků.. Nacházel se na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti v městě Čeljabinsku. V táboře byli soustředěni nejprve němečtí vojáci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a později v něm byli internováni obyvatelé severních a západních polských území odvlečení po válce do Sovětského svazu sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 1; koncem roku 1945 bylo v táboře téměř 3400 Poláků. Všichni zajatci a internovaní pracovali v Čeljabinsku na stavbách Lidového komisariátu stavebnictví SSSR (rus. Narodnyj komissariat po stroitělstvu SSSR nebo zkr. Narkomstroj SSSR) a v závodech Lidového komisariátu muniční výroby SSSR (rus. Narodnyj komissariat bojepripasov SSSR nebo zkr. Narkombojepripasov SSSR) a Lidového komisariátu výroby tanků SSSR (rus. Narodnyj komissariat tankovogo proizvodstva SSSR nebo zkr. Narkomtankprom SSSR); táborové oddělení v 16 km východně vzdáleném KOPEJSKU poskytovalo pracovní sílu do místních dolů 2. Tábor byl zrušen 30. 3. 1946. Viz rovněž MIASS a ČELJABINSK.


  1. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2. 

  2. Dodnes v provozu. 

    Podle výpovědí pamětníků zaznamenaných ruskými historiky Jakovlevem a Burcevem v 84 km severozápadně vzdáleném městě Karabaš bylo další oddělení s 27 táborovými středisky. Zajatci a internovaní pracovali zřejmě v místním kombinátu na tavení mědě.

    Rovněž 260 km jihozápadně od Čeljabinska v městě Magnitogorsk bylo oddělení s 35 táborovými středisky.