ČEBOKSARLAG

ČEBOKSARLAG (zkr. z rus.Čeboksarskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Čeboksarský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 1941 1.

Zrušen: 14. 2. 1942 rozdělením táborových jednotek mezi Odbory nápravněpracovních kolonií (rus. Otděl ispravitělno-trudovych kolonij nebo zkr. OITK) Lidových komisariátů vnitra (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl nebo zkr. NKVD) Čuvašské autonomní sovětské socialistické republiky a Tatarské autonomní sovětské socialistické republiky a Správu nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Gorkijské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Gorkovskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD po Gorkovskoj obl.) 2.

Nacházel se: v Povolží na území Čuvašské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Čuvašská republika v rámci Ruské federace; čuv. Čavaš respublika).

Správa sídlila: v městě Čeboksary 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1942 5955.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: oprava silnice Gorkij (dnes Nižnij Novgorod)─Čeboksary─Kazaň.


  1. Přesné datum nezjištěno. 

  2. Tábor byl rozdělen v souvislosti s přenesením povinností zajišťovat pracovní úkoly, k jejichž zabezpečení byl zřízen, na tyto teritoriální orgány. 

  3. V roce 1943 sídlo Stavby Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 2 s nápravněpracovním táborem (viz).