ČAUNLAG

ČAUNLAG (zkr. z rus.Čaunskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Čaunský nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager Upravlenija p/ja 14 nebo zkr. ITL Upr. p/ja 14.

Zřízen: 1. 9. 1951 1.

Zrušen: patrně mezi 15. 3. a 1. 8. 1953.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 2.

Nacházel se: na Dálném východě v severovýchodní Sibiři v Magadanské oblasti a za severním polárním kruhem na Čukotce.

Správa sídlila: na břehu Čaunského zálivu Východosibiřského moře patrně v osadě (dnes město) Pevek 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 9. 1951 10941; 19. 6. 1952 7274 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce v dolech; geologický průzkum; stavba silnic.


  1. Jde o první zmínku o Čaunlagu v dostupných dokumentech. Ruští historici se však domnívají, že tábor vznikl mnohem dříve, protože již 20. 9. 1949 byla v 1. správě Dalstroje (totožné se Správou p. schr. 14 [rus. Upravlenije p/ja 14]) zřízena funkce zástupce ředitele pro tábor. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  3. Sídlo správy tábora nebylo zjištěno. Podle lokace samostatných táborových středisek v Peveku a okolních osadách Severnyj, Vostočnyj a Zapadnyj usuzuje se však, že správa sídlila v Peveku, kde již zároveň byla správa Čaunčukotlagu (viz). 

  4. 252 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.