ČAUNČUKOTLAG

ČAUNČUKOTLAG (zkr. z rus. Čaun-Čukotskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Dalstroja neboli čes. Čaunčukotský nápravněpracovní tábor Dalstroje).

Další oficiálně používané označení: Čaun-Čukotskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Glavnogo upravlenija Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej (USVITLa).

Zřízen: 20. 9. 1949 1.

Zrušen: 16. 4. 1957.

Byl podřízen: v letech 1951─1952 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) 2 a v letech 1953─1957 Hlavní správě severovýchodních nápravněpracovních táborů (rus. Glavnoje upravlenije Severo-Vostočnych ispravitělno-trudovych lagerej nebo zkr. USVITL).

Nacházel se: v severovýchodní Sibiři na Dálném východě v Magadanské oblasti a za severním polárním kruhem na Čukotce.

Správa sídlila: na břehu Čaunského zálivu Východosibiřského moře v osadě (dnes město) Pevek 3.

Oficiální počet vězňů: 1. 9. 1951 9656; 1. 8. 1953 10397; 1. 12. 1953 11787.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na nalezišti Krasnoarmejskij; geologický průzkum Valkumejského ložiska olověné rudy; těžba cínu na nalezištích Krasnoarmejskij, Južnyj nedaleko Peveku na břehu Čaunské zátoky a Kujvi-Veem (dnes Kujvyvajam); práce v závodech na úpravu rud 521 a 17; práce na dole Vostočnyj v Uiltinském okresu; stavba šachty č. 4 na dole Valkumej; rozšíření dolu Valkumej a závodu na úpravu rud 521-bis; práce na dole Jubilejnyj; rozšíření Pevekské teplárny; výstavba Čaunské ústřední elektrárny a vedení vysokého napětí k nalezištím Krasnoarmejskij a Kujviveem; stavba dopravního závodu v Peveku; rozšíření pevekského přístavu; stavba silnice Pevek─Krasnoarmejskij; stavba školy na nalezišti Krasnoarmejskij (sic!); stavba větrných elektráren; stavba opravárenských dílen; stavba internátu v Peveku (sic!) 4.


  1. Původně bylo zřízeno táborové zařízení Čaun-čukotské Hlavní politické správy Ministerstva vnitra SSSR (rus. lagernoje podrazdělenije pri Čaun-Čukotskom Glavnom političeskom upravleniji [GPU]) Ministerstva vnutrennich děl [MVD] SSSR). 

    První zjištěný záznam o Čaunčukotlagu je až z 22. 5. 1951.

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  3. V letech 1951─1953 patrně takésídlo správy Čaunlagu (viz). 

  4. Osady Krasnoarmejskij a Valkumej leží rovněž na břehu Čaunského zálivu.