ČARDŽOU

ČARDŽOU (n. Čardžev).

Jménem tohoto města (od roku 1999 Türkmenabad) nazývají pamětníci tábory na břehu řeky Amudarji (turkm. Amudarya) ve střední Asii na severu Turmenské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Turkmenská republika (turk. Turkmenistán Respublikasy). Možná šlo o táborovou jednotku SAZLAGU (viz) se správou v sousedním Uzbekistánu (od roku 1991 samostatná Uzbecká republika; uzb. Özbekiston Respublikosy nebo Özbekiston Žumhurijeti) a po jeho zrušení v roce 1943 o některý tábor místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra Turkmenské SSR (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl Turkmenskoj SSR nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] Turkmenskoj SSR).