OSTRA GÓRA

OSTRA GÓRA.

Pouze tímto původním polským jménem vesnice ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova v okrese Przemyśl, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) na nové sovětsko-polské hranici a patrně již zaniklé nebo přejmenované, označují polští historici tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR pro válečné zajatce (rus. lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od července 1940 do června 1941 byly internovány dva tisíce polských vojáků a různých funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; byli ubytováni v místním statku a pracovali na stavbě silnice Přemyšl-Lvov nebo vykládali železniční vagóny.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.