ČAPAJEVOVO LOŽISKO

ČAPAJEVOVO LOŽISKO (rus. priisk imeni Čapajeva) 1.

Další oficiálně používané označení: 3-ja fabrika; 2-ja Pjatiletka.

Zlatonosné ložisko v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na dolním toku řeky Sejmčan v povodí Kolymy ve východní části Magadanské oblasti s táborem spravovaným postupně různými centrálami, zabezpečujícími pracovní sílu pro doly ve Verchně Sejmčanu a pro těžbu zlata na hranici Sejmčanského okresu a Olského okresu. Již od třicátých let byl zdejší mužský tábor součástí SEVVOSTLAGU (viz) a v letech 1948-1954 zřejmě 5. táborového oddělení BĚRLAGU (viz); potom se opět vrátil do SEVVOSTLAGU (oba viz). V sousedství byly tábory u DOLU 3. PĚTILETKY a LAZOVA DOLU (oba viz) a tábory u ložiska zřejmě měl také JUZLAG (viz). V sedmdesátých letech byla těžba zastavena a dnes je lokalita neobydlena. Viz rovněž SEJMČAN a KOLYMALAG.


  1. Vasil Čapajev (1887-1919) byl legendárním velitelem Rudé armády v prvních letech bolševického státu v Rusku