ORELSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 263

ORELSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 263 (rus. Orlovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 263 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 263).

Byl dislokován v centru evropské části Ruska jihovýchodně od Moskvy v Orelské (rus. Orlovskaja) oblasti se správou v městě Orlu (rus. Orjol). V dosud zveřejněných dokumentech je poprvé zmiňován 8. 6. 1945; vznikl však zřejmě dříve. V rozkazu z 27. 6. 1945 bylo totiž náčelníkovi Správy Lidového komisariátu vnitra SSSR v Orelské oblasti (rus. Upravlenija Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR po Orlovskoj oblasti nebo zkr. UNKVD po Orlovskoj obl.) uloženo pro zabezpečení potřebného množství pracovních sil potřebných v místním průmyslu zřídit v 167 km jižně vzdáleném městě Jelec již 8. táborové oddělení tohoto tábora s kapacitou dalšího 1000 zajatců a internovaných; současně měly být zvýšeny kapacity 1. táborového oddělení umístěného v Orlu a zabezpečujícího stavební práce při výstavbě válkou zničeného města z dosavadních dvou tisíců zajatců a internovaných na tři tisíce, 2. táborového oddělení rovněž v Orlu dodávajícího pracovní sílu Hlavní správě prací pro rudné doly (rus. Glavnoje upravlenije gorno-metallurgičeskich rabot nebo zkr. GUGMR) z dosavadních 500 na 700 a 3. táborového oddělení při báňské správě Lidového komisariátu hutnictví železa a oceli SSSR (rus. Narodnyj komissariat čornoj metallurgii SSSR nebo zkr. Narkomčermet SSSR) v Jelci ze 750 na 1100. Kontingent tvořili především zajatí Němci a vojáci ostatních armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní Poláci a Slováci společně s příslušníky dalších národů.