ČAJBUCHSKÝ PRŮZKUMNÝ RAJON

ČAJBUCHSKÝ PRŮZKUMNÝ RAJON (rus. Čajbuchskij razvědrajon).

Takto nazývají pamětníci tábor u ústí řeky Čajbuchy do zálivu Šelichova v Ochotském moři v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti v dnešním Severo-evenkském okresu asi 100 km od Evencku. Zřejmě šlo o tábor SEVVOSTLAGU (viz) a vězni prováděli geologický průzkum zdejších zlatonosných ložisek; dnes je lokalita řeky Čajbuchy a stejnojmenné osady významným střediskem těžby platiny a od roku 2003 také uhlí.