ČAJ-URJA

ČAJ-URJA (n. Čaj-Urja či Čaj-Jurja).

Další oficiálně používané označení: Čaj-Urjinskij nebo Čaj-Jurjinskij.

Názvem této řeky byla označována skupina táborů rozmístěných asi 3 km od zlatonosného ložiska v Čaj-Urjanském údolí v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti asi 600 km severně od Magadanu v dnešním Susumanském okrese. Šlo o pět táborů 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) 1. Byly zřízeny v roce 1940 a vězni těžili zlato pro Čaj-Urjanskou báňskou správu (rus. Čaj-Urjinskoje gornopromyšlennoje upravlenije nebo zkr. ČUGRU) Dalstroje sídlící v NĚKSIKANU (viz) 2.


  1. Jeden z táborů byl trestným střediskem (rus. štrafnoj lagernyj punkt nebo zkr. štrafnoj LP neboli čes. trestné táborové středisko); k němu náležela obsluha společné márnice. 

  2. Podél řeky Čaj-Urja byly rozmístěny další tábory u ložisek Bolševik a Čkalovovo směrem na jihovýchod a u nalezišť Komsomolec a Frolyč směrem na severozápad (všechny viz); vězni nazývali tuto lokalitu „údolím smrti“. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.