CZERLANY

CZERLANY.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Lvovském vojvodství (pol. wojewódstvo lwowskie) západně od Lvova, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Čerljany v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od května do června 1941 bylo internováno 2000 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; všichni pracovali na stavbě letiště. Tábor byl umístěn v hospodářských staveních místního statku a ve stanech. Po útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 byli všichni internovaní evakuováni do Podwoloczysky a později do STAROBĚLSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz).


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.