CZARNOLEW RUSKI

CZARNOLEW RUSKI.

Pouze jménem této vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) nedaleko Tarnopolu, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Černeliv-Ruskij v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici trestný VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž po obsazení polského území bylo od června 1940 do června 1941 internováno asi 1200 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů [2], nasazených na stavbu místní silnice. Tábor byl umístěn v hospodářských staveních místních statků.