NOVOLJALJINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 318

NOVOLJALJINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 318 (rus. Novoljaljinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 318 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 318).

Poprvé je zmíněn v dosud zveřejněných dokumentech z dubna 1946. Nacházel se na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti 310 km severně od Sverdlovsku (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v městě Novaja Ljalja. Podle pamětníků šlo o jeden z největších táborů zajatců a internovaných ve Sverdlovské oblasti. Kontingent tvořili zajatí Němci a vojáci dalších armád bojujících po boku Německa proti SSSR a internovaní Ukrajinci a příslušníci mnoha jiných národů. Pracovali zřejmě na těžbě dřeva a v dřevozpracujících provozech. Poslední známý záznam o táboru je z března 1947. Viz rovněž SEROVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 318.