CVIKOV

CVIKOV.

Podle německých historiků byl po druhé světové válce britskou rozvědkou zjištěn v Německu v tomto městě (něm. Zwickau) v dnešní Zemi Sasko (něm. Land Sachsen) tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR).