CIMLJANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

CIMLJANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Cimljanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Stroitělstvo i Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Cimljanskogo gidrouzla; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) pri Stroitělnom upravleniji (SU) Cimljanskogo gidrouzla.

Zřízen: 14. 1. 1949 1.

Zrušen: 4. 8. 1952 sloučením s MARTYNOVSKÝM NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz) a vytvořením NIŽNĚDONLAGU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj MVD SSSR nebo GULGTS MVD SSSR).

Nacházel se: na jihu Ruska v Rostovské oblasti.

Správa sídlila: zpočátku ve stanici 2 Cimljanskaja (dnes město Cimljansk) a později o několik desítek kilometrů jižněji v obci Novo-Solenovsk (dnes město Volgodonsk) 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 11. 1949 13500; 1. 1. 1950 15829; 1. 1. 1951 32308; 1. 1. 1952 47285.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Cimljanského vodního díla na Donu.


  1. Ruští historici uvádějí dva zakládající dokumenty: nejprve 14. 1. 1949 Ministerstvo vnitra SSSR rozhodlo zřídit Správu stavby s nápravněpracovním táborem Ministerstva vnitra SSSR pro Cimljanské vodní dílo (rus. Upravlenije stroitělstva i ispravitělno-trudovoj lager [ITL] Cimljanskogo gidrouzla) a potom 28. 2. 1949 vydalo konkrétní příkaz ke zřízení Nápravněpracovního tábora při Stavební správě Cimljanského vodního díla (rus. Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] pri Stroitělnom upravleniji [SU] Cimljanskogo gidrouzla). 

  2. Označení obce na území někdejšího osídlení kozáky. 

  3. V letech 1952─1953 rovněž sídlo Nižnědonlagu (viz) vzniklého spojením Cimljanského nápravněpracovního tábor s Martynovským nápravněpracovní táborem (viz).