NIŽNĚISETSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 314

NIŽNĚISETSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 314 (rus. Nižněisetskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 314 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 314).

Byl zřízen zřejmě na přelomu let 1945-1946 ve Sverdlovské oblasti na jihozápadním okraji Sverdlovska (od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg) v osadě Nižnij Isetsk (později součást města a dnes jv lokalitě sídliště Chimmaš a lesopark). Podle pamětníků byl jedním z největších táborů zajatců a internovaných v  oblasti. Kontingent tvořili němečtí vojáci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti SSSR a internovaní Poláci s Ukrajinci s příslušníky mnoha jiných národů 1. Počátkem roku 1950 po ukončení repatriace válečných zajatců z druhé světové války ze Sovětského svazu zpět do zemí svého původu (nebo jejich převedení do „normálních“ sovětských nápravněpracovních táborů) byl tábor reorganizován na táborové oddělení TÁBORA SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI ODSOUZENÝCH VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 476 (viz).


  1. Dochoval se hřbitov německých zajatců.