NIKOLAJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 21

NIKOLAJEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 21 (rus. Nikolajevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 21 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 21).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Nikolajevsklag.

Byl zřízen koncem roku 1945 a nacházel se na Dálném východě v Chabarovském kraji v lokalitě Nikolajevska na Amuru ve vzdálenosti téměř 1000 km severovýchodně od Chabarovska a kolem osmdesáti kilometrů od ústí Amuru do Amurského limanu. V táboře byli umístěni zajatí japonští a němečtí vojáci a internovaní občané z Mandžuska a Koreje a rovněž Poláci a Ukrajinci; pracovali v rudných dolech a v loděnicích. Byl zrušen nejpozději počátkem roku 1948.