CEBRÓW

CEBRÓW.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) severozápadně nedaleko Tarnopolu, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Cebriv v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od ledna do června 1941 bylo internováno 600 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; všichni pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev. Tábor byl umístěn v hospodářských staveních místního statku. Viz rovněž BRODY a BUSK.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.